Vol 12, No 1 (2016)

THE INDIAN JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES AND BIOTECHNOLOGY

Table of Contents

Research

Minakshi Prasad, Koushlesh Ranjan, Gaya Prasad
S. Nayak, L. Thakur, R.P.S. Baghel, A.K. Patil, C.D. Malapure, Rajesh Kumar
P.V. Patil, G.B. Shinde, A.B. Kanduri, P.H. Pawar
Sandhya S. Chaudhary, Tanvi D. Manat, Virendra Kumar Singh, Sanjay B. Patel
Sweta Pandya, D.M. Bhayani, Y.L. Vyas
D.T. Fefar, Ankita N. Brahmbhatt, B.P. Joshi, D.J. Ghodasara
D.T. Fefar, Y.J. Khanpara, D.V. Joshi, B.J. Patel, S.K. Modi, V.A. Kalaria
A. Gopinathan, S.N. Sivaselvam, S.M.K. Karthickeyan, R. Venkataramanan, K. Kulasekar
Anil Kumar, Rajesh Kumar
Usha Choudhary, Meenaxi Sareen, Anil Moolchandani
A. Moolchandani, M. Sareen
V.S. Prajapati, G.M. Chaudhari, Vijay L. Parmar, R.R. Singh, N.B. Jadav
R. Kalirajan, R. Uma Rani, Vijay L. Parmar, R.R. Singh, N.B. Jadav
A.J. Dhami, D.V. Chaudhari, Orin Varghese
Umesh Kumar, Prasanna Pati, A.P. Gawande
Jitendra Pratap, M.P. Sagar, Mahesh Chander, A.K. Chaturvedani
S.R. Dadhich, A.K. Deshawal, R.S. Tailor, N.K. Pachlaniya