Vol 14, No 1 (2018)

The Indian Journal of Veterinary Sciences and Biotechnology

Table of Contents

Research Articles

J. P. Prajapati, D. M. Patel, A. J. Dhami, J. A. Patel, K. K. Hadiya, D. V. Chaudhari
PDF
1-7
S. N. Ghodasara, J. H. Purohit, J. S. Patel, B. S. Mathapati, B. B. Javia, D. B. Barad, S. H. Sindhi
PDF
8-12
B. B. Javia, J. H. Purohit, B. S. Mathapati, D. B. Barad, H. H. Savsani, S. N. Ghodasara, V. A. Kalariya, U. D. Patel, V. R. Nimavat
PDF
13-16
M. D. Patel, H. K. Patel, I. H. Kalyani, Niranjan Kumar, K. K. Tyagi, L. M. Sorathiya
PDF
17-21
K. B. Vala, A. J. Dhami, F. S. Kavani, S. C. Parmar, M. M. Pathan
PDF
22-27
Jyotishree Bayan, Vishnu Kharadi, Umed Ramani, Mamta Janmeda, Kuldeep Tyagi, Nikhil Dangar, Gaurav Pandya
PDF
28-33
Virendra Kumar Singh, Sandhya S. Chaudhary, Tanvi D. Manat, Rana Ranjeet Singh, Kuldeep Tyagi, Nikhil Dangar, Gaurav Pandya
PDF
34-37
Vishnudeo Kumar, K. N. Vyas, P. H. Tank, Anil Sharma, S. H. Talekar
PDF
38-42
P. M. Kapale, A. S. Nagvekar, P. L. Dhande, S. D. Ingole, N. R. Dagli, B. N. Ramteke, G. M. Gadegaonkar
PDF
43-46
Vipin Singh, Anuj Kumar, Chhote Lal Yadav, Akhil Patel, Brajesh Yadav, Atul Saxena
PDF
47-51
Alok Kumar, Atul Saxena
PDF
52-56
Alka Suman, Sweta Pandya
PDF
57-60
Q. Mandhwani, A. Bhardwaz, R. Aich, M. Shivhare, S. Kumar, V. Mangrole
PDF
61-66
D. Bardhan, Sanjay Kumar, Rishi Kumar Singh
PDF
67-70
Sudarshan K., Anavil Bhardwaz, S. P. Nema, Daljeet Chabbra, Supriya Shukla, Nidhi Shrivastava, Ritika Madhwani
PDF
71-74
R. Uma Rani, P. Tamilmahan
PDF
75-76
Mukesh Shakya, Mamta Singh, A. K. Jayraw, Vijesh Kumar Saini
PDF
77-79
M.S. Sabarish Babu, Nitin J.D. Souza, Sindhu G. Nair
PDF
80-82
M.S. Sabarish Babu, Nitin J.D. Souza
PDF
83-85
Pratibha Thakur, A. K. Soni, H. K. Mehta, R. K. Bagherwal
PDF
86-87
V. Sachan, V. Singh, C. L. Yadava, R. K. Gupta, A. Saxena
PDF
88-89
Sripad K., Shrikant Kowalli, Giridhar P., Byregowda S. M.
PDF
90-92
J. J. Parmar, Neha Rao, A. I. Shah, D. M. Patel
PDF
93-94