Vol 14, No 2 (2018)

The Indian Journal of Veterinary Sciences and Biotechnology

Table of Contents

The Indian Journal of Veterinary Sciences and Biotechnology

P. K. Pathak, A. J. Dhami, D. V. Chaudhari
PDF
1-8
D. V. Chaudhari, A. J. Dhami, C.P. Parmar, J.A. Patel and M.M. Pathan K. Hadiya, S. C. Parmar, D. V. Chaudhari
PDF
9-13
Alka Suman, Sweta Pandya
PDF
14-17
R. B. Ambade, S. H. Dalvi, M. M. Gaten, V. D. Dighe, A. Y. Doiphode, B. N. Ramteke
PDF
18-21
Shabir Ahmad Malik, Rajesh Rajput, Mohd Rafiq, Uiase Bin Farooq, Harishbhai Gori
PDF
22-27
L. Prasad, R. K. Bagherwal, A. K. Jayraw, N. Rajput, N. Yadav, Veena ., P. Thakur
PDF
28-29
T. M. Vidhyalakshmi, S. K. Raval, P. V. Parikh, P. V. Patel
PDF
30-33
Prathviraj ., Shrikant Kulkarni, N. M. Soren, Sathisha K. B., Srinivas Reddy Bellur, Prashant Bellundagi, Ramachandra B.
PDF
34-38
Mitesh Gaur, G. N. Purohit
PDF
39-43
C. R. Vibha, Nagaraja Ramakrishnappa, G. S. Naveen Kumar, R. Jayashree, B. M. Ravindranath
PDF
44-48
S. S. Pathak, U. Tamuli, S. Khargharia, G. Bordoloi, L. S. Khuman, p. Chabukdahara, A. Gogoi, P. Rajbongshi, K. Saikia, K. Boruah
PDF
49-51
Kinnari R. Makwana, B. P. Joshi, D. J. Ghodasara, C. J. Dave, Monika P. Patel
PDF
52-53
L. Prasad, R. K. Bagherwal, A. K. Jayra, N. Rajput, N. Yadav, M. Shakyar, P. Thakur
PDF
58-59
Anavil Bhardwaz, S. P. Nema, S. S. Mahour, Daljeet Chabbra, N. Rajput, K. Sudarshan
PDF
60-63
Tejaswini K. G., Usha Narayana Pillai, Madhavan Unny N., Sudheesh S. Nair
PDF
64-65
S. C. Parmar, J. A. Patel, D. V. Chaudhari, K. and A.J. Dhami K. Hadiya, A. J. Dhami
PDF
66-68
V. Vijayanand, M. Shiju Simon, A. Methai, S. Kavitha, T. Sathiamoorthy
PDF
69-70
T. M. Vidhyalakshmi, S. K. Raval, G. M. Akshatha, P. V. Parikh, J. M. Kathri
PDF
71-73
J. B. Solanki, B. J. Thakre, N. Kumar, D. C. Patel, Y.G. G. Patel
PDF
74-75
A. D. Patil, C. K. Lakde, S. K. Sahatpure, Chandini ., Kamaljit .
PDF
76-77
Ravi Kumar Khare, A. K. Dixit, R. Kumar, G. Das, D. Bhinsara, Subhamoy Ghosh, Rohit Singh, D. Chandra, M. Sankar
PDF
78-81