Vol 15, No 02 (2019)

The Indian Journal of Veterinary Sciences and Biotechnology,

Table of Contents

The Indian Journal of Veterinary Sciences and Biotechnology

Mukesh T Gehani, S K Raval, M T Panchal, Neha Rao
PDF
1-5
P A Patel, Y G Patel, R J Modi, M M Trivedi
PDF
6-9
N R Rajpura, G C Mandali, Neha Rao, A C Patel
PDF
10-13
K K Hadiya, A J Dhami, D V Chaudhari, P M Lunagariya
PDF
14-17
R I Kapadiya, S V Shah, Y G Patel, P R Pandya
PDF
18-21
Sunaina Thakur, Subhash Verma, Prasenjit Dhar, Mandeep Sharma
PDF
22-25
Amarjeet , C T Khasatiya, L Chaudhary
PDF
26-29
Vipin K Gupta, R S Aulakh, S S Tomar
PDF
30-33
Tapasvi M Patel, A J Dhami, D V Chaudhari, M M Pathan
PDF
34-38
H H Panchasara, A B Chaudhari, D A Patel, Y M Gami, M P Patel
PDF
39-41
Devi M Kousalya, S.M K Karthickeyan, R Venkataramanan, S N Sivaselvam, K G Tirumurugaan
PDF
42-45
S B Swami, J S Patel, S H Talekar, Binod Kumar, V L Parmar, A K Bilwal, B R Patel
PDF
46-48
K K Hadiyal, A J Dhami, P M Lunagariya, N P Sarvaiya
PDF
49-53
Joice P Joseph, J Patel, P H Tank, D B Barad, B J Thakre
PDF
54-56
Binal R Patel, M T Panchal, A J Dhami, R A Mathakiya, B B Bhanderi
PDF
57-60
Mayank Parwari, G C Mandali, Jignasha M Parmar, R A Mathakiya
PDF
61-63
RafikHamed Sayed, Mohamed Samy Abousenna, Darwishmohamoud Darwish, Mohamed Ahmed Saad
PDF
64-69
Jignasha M Parmar, S K Raval, Mayank Parwari, Neha Rao, D M Patel
PDF
70-72
In vitro Assessment of Period of Oviposition and Hatching in Hyalomma anatolicum anatolicum
Mohd Akil, R K Bagherwal, A K Jayraw, N Rajput, R Singh
PDF
73-74
Antimicrobial Study of Clinical Mastitic Milk Samples of Cows in and Around Bikaner
Sandhya Morwal, A P Singh, S K Sharma, Deepika Goklaney
PDF
75-76
Radical Unilateral Mastectomy for Fibrosed Gangrenous Udder in a Lactating Goat
Satveer Kumar, R Saini, S K Sharma
PDF
77-78
J J Parmar, A I Shah, Neha Rao, D J Godasara, D M Patel
PDF
79-81
Madan Pal, Kashi Ram, Chander Pal Garhwal, Virender
PDF
82-83
M J Bharai, P G Dodiya, A A Vagh
PDF
84-85
F M Kapadiya, V S Suthar, S C Patel
PDF
86-87