Vol 12, No 3 (2017)

The Indian Journal of Veterinary Sciences and Biotechnology

Table of Contents

Articles

A. J. Dhami, R. M. Kalasariya, S. C. Parmar
PDF
1-6
S. R. Warke, V. C. Ingle, N. V. Kurkure, P. A. Tembhurne, Minakshi Prasad, S. P. Chaudhari, S. B. Barbuddhe
PDF
7-12
A. K. Bilwal, G. C. Mandali, A. C. Patel
PDF
13-15
Sandhya S. Chaudhary, Tanvi D. Manat, Virendra Kumar Singh, Sanjay B. Patel
PDF
16-18
A. K. Chaturvedani, Sudhir Kumar Jaiswal, Meesam Raza
PDF
19-22
B. S. Divekar, M. M. Trivedi
PDF
23-26
K. Rokde, S. Kumar, S. S. Mahour, S. P. Nema, R. Aich, A. Bhardwaz
PDF
27-29
G. Kumar Roonwal, B. P. Shukla, S. Shukla, R. Jain
PDF
30-34
Prajakta Kuralkar, S. M. Nagre
PDF
35-38
Amit Kumar Singh, M. P. Sagar, Mahesh Chander
PDF
39-41
Mahesh Chander, Anupama Jena
PDF
42-44
Nishtha R. Mahida, G. . Mandali, Vijaysinh V. Sindha, S. K. Raval
PDF
45-51
T. Vijaya Nirmala, Sunitha Prasad, B. Subrahmanyeswari, K. Nagaraja Kumari
PDF
52-55
M. S. Sithara, Ajith Jacob George, N. K. Vijayan, C. B. Manomohan, Binu K. Mani
PDF
56-58
A. Jaiswal, S. S. Pandey, A. S. Parihar, N. Rajput, R. Jain
PDF
59-61
Daljeet Chhabra, S. Kaskhedikar, R. Sharda
PDF
62-64
Madhuri Hedau, V. S. Dhoke, M. V. Joshi
PDF
65-66
V. Singh, A. Kumar, R. K. Gupta, V. Sachan, A. Saxena
PDF
67-68
J. S. Shruthi, N. G. Amith, P. Priya, J. K. Pramodh, T. Chandrashekar
PDF
69-70
V. Kumar, N. Pazhanivel, K. Gopal, R. Thangathurai, C. Balachandran
PDF
71-72
Devasee Borakhatariya, A. B. Gadara
PDF
73-74
Devasee Borakhatariya, Pravin Kandhani, P.S. Chikhaliya, N.B. Manvar
PDF
75-76
Prakashkumar Rathod, Siddaling Swamy Hiremath, A.G. Bhanu Prakash
PDF
77-80
K. Rokde, S. Kumar, A. Bhardwaz, S. S. Mahour, S. P. Nema, R. Aich
PDF
81-84
D. V. Chaudhari, A. J. Dhami, K. K. Hadiya, J. A. Patel
PDF
85-89
A. K. Chaturvedani, Sambhuti Shankar Sahu, S. K. Choursia, Om Prakash
PDF
90-93
Yogendra Singh, B. P. Shukla,, Supriya Shukla,, Reshma Jain, Aditya P. Jaiswal
PDF
94-95
Vishnudeo Kumar, Anil Sharma
PDF
96-98
P. M. Lunagariya, S. V. Shah, R. S. Gupta, Subhash Parnerkar, Hiren Pansuriya, Kashmira Khaire, G. R. Patel
PDF
99-104
P. M. Lunagariya, R. Shukla, S. V. Shah, P. R. Pandya, S. S. Pandya, B. S. Divekar
PDF
105-111
Koushlesh Ranjan, Minakshi Prasad, Basanti Brar, Gaya Prasad
PDF
112-117
S. G. Deshmukh, M. V. ngawale, H. S. Birade, M. G. Thorat, S. V. Kuralkar, D. H. Rekhate, S. G. Mode, S D. Chepte
PDF
118-123
V. P. Belsare, C. P. Parmar, D. V. Chaudhari
PDF
124-126
Nishtha R. Mahida, G. C. Mandali, S. K. Raval, B. P. Joshi
PDF
127-131
Amit Kumar Jha, M. S. Thakur, B. C. Sarkhel, S. N. S. Parmar, S. S. Tomar
PDF
132-137
Daljeet Chhabra, Preeti Barde, U. K. Garg, R. Sharda, Supriya Shukla
PDF
138-140
Akhil Patel, Vipin Singh, Chhote Lal Yadav, Rishi Kumar Gupta, Atul Saxena
PDF
141-142
T. Mohanapriya, N. Pazhanivel, P. A. Enbavelan, V. Kumar
PDF
143-145
Devasee Borakhatariya, Arvind Gadara, Arjun Kasundra
PDF
146-149
R. Uma Rani
PDF
150-151
Prakash kumar Rathod
PDF
152-156
Pramod Sharma, Rashmi Shukla
PDF
157-160