Vol 13, No 01 (2017)

THE INDIAN JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES AND BIOTECHNOLOGY

Table of Contents

Articles

V. K. Theodore, M. T. Panchal, A. J. Dhami, S. C. Parmar, B. B. Bhanderi, Sandhya Chaudhary
PDF
D.N. Borakhatariya, M. T. Panchal, A. J. Dhami, K. K. Hadiya, R. M. Kalasariya
PDF
Sweta Pandya, D. M. Bhayani, Y. L. Vyas
PDF
J. S. Yadav, M. K. Mandal, R. Singh, R. P.S. Baghel
Pratibha Malviya, Nidhi Singh, H. K. Mehta, R. K. Bagherwal, Kamlesh Choudhary, Vivek Agrawal
PDF
Bipin Kumar, D. B. Mondal, M. V. Jithin
PDF
K. Rokde, S. Kumar, S. S. Mathur, S. P. Nema, R. Aich, Tamanna H. Solanki, A. Bhardwaz
PDF
Prakashkumar Rathod, Shivamurty V., Anant Rao Desai
PDF
Sushant Handage, L. Manjunath, C.T. Chandre Gowda, G. S. Naveen Kumar, N. G. Amith, J. S. Shruthi
PDF
M. K. Patel, D. J. Dave, R. C. Rathod, B. P. Joshi, D. J. Ghodasara
PDF
B. S. Divekar, M. M. Trivedi
PDF
P. J. Chaudhary, A. J. Dhami, D. V. Chaudhari, K. K. Hadiya, J. A. Patel
PDF
A. A. Vagh, R. M. Patel, S. V. Mavadiya, S. A. Mehta, C. T. Khasatiya, S. A. Mehta, J. A. Vala, S. M. Parmar, R. D. Varia
PDF
Manimegalai J., Minakshi Prasad, Basanti Brar, Ikbal ., Ravi Kumar Gandham, Upendra P. Lambe, Koushlesh Ranjan, Jyoti Misri
PDF
S. U. Digraskar, S. T. Borikar, A. S. Tawheed, B. S. Nithin, S. Neelam, S. Kumbhar
PDF
A. J. Patel, A.R. Prajapati, J.A. Patell, J. J. Parmar, S. C. Parmar
PDF
S.U. Digraskar, S.T. Borikar, A.S. Tawheed, B.W. Narladkar
PDF
J. J. Parmar, P. V. Parikh, R. B. Gondaliya, P. R. Chevelikar
PDF
K. H. Parmar, Joice P. Joseph, J. S. Patel, K. K. Morabiya, B. J. Thakre
PDF
B. J. Thakre, Vijay L. Parmar, Binod Kumar, J. P. Joseph, J. S. Patel
PDF
Hanuman P. Yadav, Nadeem Shah, Brijesh Kumar, Atul Saxena
PDF
H. P. Vijyeta, G. B. Solanki, J. K. Chaudhary, K. H. Parmar, S. S. Parikh
PDF
Devesh Thakur, Mahesh Chander
PDF