THE INDIAN JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES AND BIOTECHNOLOGY

 The Indian journal of Veterinary Science & Biotechnology (IJVSBT)
Publisher : Society for Veterinary Science and Biotechnology
ePublisher : MRI Publication Pvt. Ltd.
Editor in Chief : Dr. R.S. Dhanotia, Professor of Veterinary Biochemistry (Rtd)
No. of Issues Per Year : 4 | Frequency: Quarterly

Print ISSN: 2394-0247
Online ISSN: 2395-1176
RNI- MPENG/2015/68151

Indexed with : Crossref, CAB Abstracts, ISA, Google Scholar

The Indian journal of Veterinary Science & Biotechnology (IJVSBT) is an Open Access online and printed journal, that publishes Original Articles, Review Articles, Short Communications and Case Reports in all areas of Veterinary Science and its related subjects.  Previosly the journal was published as The Indian journal of Field veterinarians which is renamed as The Indian journal of Veterinary Sciences  & Biotechnology  since 2015 and was print version only till April –June issue Vol 11-4 ( 2016 ) and is converted into an Open Access online and printed journal since july-Sept issue  Vol 12-1 ( 2016 ) .

The Indian journal of Veterinary Sciences & Biotechnology (IJVSBT) is a peer-reviewed, open access journal that aims to publish high quality papers rapidly and makes freely available to researchers worldwide. 

ISSN 2394-0247(Print) ,  ISSN 2395-1176 (Print and online )   Abbreviated title: IJVSBT

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 16, No 01 (2020)

The Indian Journal of Veterinary Sciences and Biotechnology

Table of Contents

The Indian Journal of Veterinary Sciences and Biotechnology

Mehrajuddin Naikoo, Arjun J Dhami, Bhupendra C Parmar
PDF
Mukesh M Gohel, Fulabhai S Kavani, Arjun J Dhami, Kamlesh K Hadiya
PDF
Ram Kailash Mishra, Rajalekshmi C, Fulabhai P Savaliya, Atul B Patel, Pravin M Lunagariya, Nitesh J Bhagora
PDF
Jitendra Kumar, Sushant Srivastava, Rajesh Kumar
PDF
Bharat S Divekar, Manoj M Trivedi
PDF
Ritesh N. Patel, Ashish Roy, Bharat B Bhanderi, Dhaval H Vagheshwari
PDF
Dharmesh C Patel, Jayesh B Solanki, Niranjan Kumar
PDF
Jigar V Patel, Haresh D Chauhan, Amit Kumar Srivastava, Mahesh M Pawar, Vikram K Patel
PDF
Dhruv Desai, Irshadullahkhan Kalyani, Dharmesh Patel, Pushpa Makwana, Jayesh Solanki, Jignesh Vala
PDF
John Cassius Moreki, Theresa Theresia Montsho, Christopher Mareledi Tsopito, Shalaulani James Nsoso
PDF
Vinod V. Potdar, Jayant R Khadse, Sachin Joshi, Marimuthu Swaminathan
PDF
Mamta Janmeda, Gaurav Pandya, Umed Ramani, Balkrushna Brahmkshtri, Navin Patel, Vishnu Kharadi
PDF
Nidhi R Pandya, Ghanshyam C Mandali, Keshank M Dave, Sunant K Raval
PDF
Mahesh Chander, M S Kannadhasan, D Bardhan
PDF
Ashoo ., Hukum Chand Verma, Rakesh Kumar Singh, Rajesh Kumar, Ramakant ., Raj Pal Diwakar
PDF
Devasee N Borakhatariya, Rupesh J Raval, Karsan B Vala, Bakti P Chavda, Sanny G Prajapati
PDF
M R Krishna Nath, N Madhavan Unny, Usha Narayan Pillai
PDF
Bhoopendra Singh, Kaushalendra Pratap Singh, Rajesh Kumar, Shubhendra Vikram Singh, Safayat Husain
PDF
Deepesh Gautam, Deepa Singh, Adesh Kumar, Sarit Kumar Patra, Manoj Kumar Ahirwar
PDF
Chhotan Kumar Ghosh, Subhasis Roy, Pradip Sarkar, Anil Singh
PDF